Elnynas.lt – A. Laucevičiaus elnių ūkis

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas

Elnynas.lt – Algirdo Laucevičiaus elnyno internetinė svetainė rūpinasi jūsų Asmens duomenų saugumu ir jūsų privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta aiškiai jums išdėstyti, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, kaip siekiame juos saugoti, apie jūsų turimas teises ir galimybes kontroliuoti savo Asmens duomenis bei saugoti savo privatumą.

Mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis pagal šios politikos nuostatas, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus.

Asmens duomenis tvarkome vykdydami jūsų užsakymus, arba susisiekdami su jumis kitomis priemonėmis, jei davėte sutikimą, tobulindami savo produktus ir tam, kad, pirkdami liktumėte kuo labiau patenkinti.

Ši Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus internete, taip pat Asmens duomenis, surinktus mažmeninės prekybos parduotuvėse, jei nenurodyta kitaip.

Asmens duomenys ir kitos vartojamos sąvokos

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia su jumis susijusi ir jus asmeniškai atpažinti leidžianti informacija arba atskirai, arba kartu su kita mums prieinama informacija. elnynas.lt renka tik minimalius asmens duomenis apie jus, kuriuos mums pateikiate, įskaitant ir jūsų pirkinių istoriją, skirtus susisiekti. Mes nerinksime jokių specialių kategorijų jūsų Asmens duomenų (jei nenurodyta kitaip).

„Duomenų subjektas“ – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko elnynas.lt. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant elnynas.lt veiklą.

„Internetinė svetainė“ reiškia elnynas.lt puslapį.

Kaip naudojame jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Kad galėtume su jumis susisiekti
Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu, mūsų internetinėse svetainėse ar socialiniuose tinklalapiuose, mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis, įskaitant informaciją apie užsakymą bei istoriją, siekdami atsakyti į užklausą ir suteikti jums geriausią aptarnavimą. Tokius Asmeninius duomenis tvarkysime taip, kaip reikalinga vykdyti sutartį su elnynas.lt arba jei to reikia vykdant teisinę prievolę.

Kad galėtume atlikti analizę
Taip pat naudojame Asmens duomenis analizei ir tyrimams atlikti, kurie būtini mūsų teisėto intereso tikslu bei siekiant suprasti mūsų klientus bei tai, kas patinka klientams, pagerinti vartotojo patirtį, teikti jūsų poreikiams pritaikytą informaciją, turinį ir pasiūlymus, bendraisiais tyrimų ir statistikos tikslais, kaupiamųjų ataskaitų tikslais, kuriant naujus produktus bei paslaugas, stebint esamų produktų ir paslaugų rezultatus, tobulinant mūsų technologijas, kad galėtume jums rodyti reklamą internete.

Ar mano Asmens duomenys perduodami kitiems?

Duomenų tvarkytojai ir Bendri duomenų valdytojai
Mes jūsų Asmens duomenų neperduosime niekam kitam naudoti ar kitais tikslais. Tačiau mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis savo Duomenų tvarkytojams ir/ar Bendriems duomenų valdytojams, pavyzdžiui, neapsiribojant, prekių pristatymui (mūsų sandėliams, pristatymo paslaugų firmoms), apmokėjimui už užsakymus (pvz. bankams), suasmenintiems pranešimams (spaustuvėms, pristatymo paslaugų įmonėms).

Institucijos
Sulaukusi reikalavimų iš valstybinių institucijų ir, jei to reikia teisiniams procesams, tyrimams ir pan., elnynas.lt gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tokioms institucijoms kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Su jūsų sutikimu
Papildomai prie to, kas minėta aukščiau, elnynas.lt gali perduoti jūsų Asmens duomenis tik su išankstiniu jūsų sutikimu, nurodančiu kam (kokiai įmonei) ir kokiu tikslu mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis. Tai nėra dažna ir įprasta praktika, nepaisant to, ateityje tai gali pasitaikyti.

Kaip apsaugomi jūsų Asmens duomenys?

elnynas.lt įgyvendina tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, remdamasi atliktu rizikos vertinimu, kad apsaugotų duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
Be to, mes neperduosime jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims (ne ES šalims), išskyrus atvejus, kai užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės pagal taikytinus teisės aktus.

Kokios mano teisės?

Galite reikalauti toliau išdėstytų teisių įgyvendinimo.

Sutikimo atšaukimas 
Norėdami apriboti pranešimus iš mūsų galite tą padaryti bet kada parašę mums laišką el. paštu arba mums paskambinę.

Taip pat galite mums parašyti el. pašto adresu info@elnynas.lt ar paskambinti telefonu +370 680 30307. Šitaip galėsite atsisakyti gauti mūsų el. laiškus ir (arba) pranešimų siuntimo kitais kanalais.

elnynas.lt įsipareigoja kaip įmanoma greičiau užfiksuoti Jūsų sutikimo atšaukimą. 

Teisė susipažinti su Asmens duomenimis teisė į Asmens duomenų perkeliamumą, jų ištrynimas („Teisė būti pamirštam“)  ir taisymas
Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. norėdami gauti prieigą prie visų savo Asmens duomenų, prašome susisiekti su elnynas.lt el. paštu adresu info@elnynas.lt ir elnynas.lt atsiųs visų Asmens duomenų, kuriuos apie Jus turime, kopiją. Tokie Asmeniniai duomenys bus pateikiami įskaitoma elektronine forma ir, Jums pageidaujant, duomenis bus galima persiųsti trečiosioms šalims.

Asmens duomenų tvarkymo apribojimas
Jei turite teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas. Taip pat bet kada galite paprašyti pataisyti Jūsų Asmeninius duomenis ar juos ištrinti („Teisė būti pamirštam), parašę el. laišką adresu info@elnynas.lt.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais
Jei turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.

Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?

Jūsų Asmeninius duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba tol, kol turime jūsų sutikimą. Tačiau jūs galite bet kada pareikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų arba ištrinti Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai mes turime teisinę prievolę toliau tvarkyti tokius Asmens duomenis).

Kur gauti išsamesnės informacijos?

Siųsti su Asmens duomenimis susijusius klausimus, užklausas, sužinoti, kaip naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenimis, galite susisiekę su mumis el. paštu adresu info@elnynas.lt.

Taip pat su mumis galima susisiekti įprastu paštu adresu A. Laucevičiaus elnynas, Milvydų km., Šiaulių raj. Lietuva.

Iškilus bet kokiems neaiškumams ar pageidaujant pateikti skundą galite kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tinklapis https://vdai.lrv.lt/  arba adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.

Privatumo politikos pakeitimai

Plėtojant ir tobulinant elnynas.lt veiklą, elnynas.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama šioje internetinėje svetainėje arba atsiųsdama Jums atnaujintą politiką Jūsų el. paštu.

elnynas.lt siekia laikytis su Asmens duomenimis susijusių principų ir teisės aktų. elnynas.lt atnaujins šią Privatumo politiką užtikrinti, kad joje nėra klaidų ir būtų visa reikiama informacija apie Jūsų teises, tvarkymo veiksmus. elnynas.lt Privatumo politiką gali pakeisti, kad atitiktų naujausiems teisiniams reikalavimams ir pasikeitimams rinkoje. Paskutinis atnaujinimas: 2023.09.27

SLAPUKŲ POLITIKA

Kas yra slapukas?
Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz.: vietovę, paiešką, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Kaip naudojame slapukus? 
Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“, kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

Tinklapio lankytojo teisės
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais šie veiksmai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:

Privalomi slapukai: Šie slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Šie slapukai nustatomi, pagal Jūsų atliktus veiksmus, pvz. kalbą, valiutą, prisijungimo sesiją, privatumo nuostatas. Naršyklėje galite nustatyti, kad blokuotumėte šiuos slapukus, tačiau mūsų svetainė gali neveikti.
Analitiniai slapukai: analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame svetainės veikimą, kokios svetainės skiltys yra lankomiausios.
Slapukai:
*_ga_G-H08T6K10HW – Naudojami informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Galioja 12 mėnesių.
*ajs_anonymous_id – sukuria unikalų ID anoniminiams puslapio lankytojams. Galioja 12 mėnesių. 
*_ga – slapukas _ga, įdiegtas „Google Analytics“, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. Galioja 13 mėnesių. 
*_gat_gtag_G-H08T6K10HW – svetainės užklausų vykdymo reguliavimas („Google Analytics“). Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.
*_gid – slapukai, naudojami statistiniams duomenims rinkti, kaip lankytojas naudojasi svetaine. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.
*cookie_ue- slapukas naudojamas sužinoti ar vartotojas spustelėjo pranešimą apie slapukus. Slapukas naudojamas sužinoti ar vartotojas spustelėjo pranešimą apie slapukus. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinkalapiai / programėlės

Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje gali būti integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotų jų teikiamos paslaugos. Taip pat mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informaciją naudojantis bet kuria platforma tai darote savo rizika. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika.

Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką.